Osteopathie voor volwassenen


Osteopathie is een medische manuele behandelwijze waarbij er op zoek wordt gegaan naar de oorzaak van uw klacht. Er wordt aandachtig geluisterd, verfijnd diagnose gesteld en veilig en efficiënt behandeld.

Meer info

Over deze therapie

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelwijze, gebaseerd op een gegronde kennis van anatomie, fysiologie en neurologie. Alle structuren in ons lichaam zijn direct of indirect met elkaar verbonden en kunnen elkaar beïnvloeden.

Het doel is om op zoek te gaan naar de oorzaak van de klacht. Dit doet de osteopaat door het lichaam in zijn totaliteit te bekijken.

Door bewegingsbeperkingen via zachte manuele technieken op te lossen, zorgt de osteopaat voor een beter zelfherstel van het lichaam. Osteopathie bevindt zich in de eerstelijnsgezondsheidzorg. Dit houdt in dat u zonder attest van de huisarts reeds bij ons terecht kan.

Kevin Van Eeckhoudt is een erkende Osteopaat D.O. Hij genoot van een Master opleiding aan de New Buckinghamshire University (Londen.)
Hij heeft ervaring in het binnen– en buitenland als assistent docent aan de International Academy of Osteopathy. Dit zowel in Gent, Antwerpen, alsook te Kopenhagen.

De affiniteit van Kevin met de sportwereld is groot. Zo is hij Osteopaat van het Belgische Nationale Zaalvoetbalelftal. Hiermee werd hij in 2018 Europees Kampioen.

Alexander Van den Bergh kwam Kevin Van Eeckhoudt versterken in januari 2020. Gebiologeerd door het ingenieuze functioneren van het menselijk lichaam en gefascineerd door de zelfherstellende kracht ervan, stond voor hem al snel vast dat osteopathie dé weg te gaan was. Om nog meer in te spelen op de behoeftes van de verschillende patiënten zal ik in de komende maanden en jaren mij blijven bijscholen door het volgen van postgraduate cursussen. Momenteel volg ik de Master na Master opleiding: Sports Osteopathy aan de International Academy of Osteopathy. Gezien de constante evolutie in dit domein zal bijscholing de mantra zijn voor mijn toekomst.

Beide Osteopaten spreken vlot Nederlands, Frans en Engels.

De specialisaties van deze osteopaten kan u raadplegen onder het topic indicaties.

Life long learning “ is het motto van deze osteopaten. Ze streven ernaar om zich maandelijks bij te scholen. Dit zowel in het binnen-, alsook het buitenland.

Een goede verstandhouding met de huisarts is primordiaal. Indien gewenst nemen ze gerust contact op met uw huisarts of andere professionele zorgverlener. Een attest van de huisarts is echter niet nodig. U kan dus ook zonder attest van de huisarts terecht bij uw osteopaat.

Zowel Kevin Van Eeckhoudt, alsook Alexander Van den Bergh voldoen aan de strenge eisen van de beroepsvereniging van de Belgische osteopaten. Ze zijn reeds verschillende jaren lid van de Belgische Vereniging van Osteopathie.

Verloop consultatie

Een consultatie bestaat steevast uit 4 delen. Een kennismakend gesprek, een globaal en specifiek onderzoek, de effectieve behandeling en richtlijnen naar de toekomst toe.

Tijdens het kennismakend gesprek bevraagt de osteopaat zeer specifiek uw klacht. Eveneens wordt het medisch verleden doorgenomen. Indien er in het verleden reeds onderzoeken gebeurd zijn, is het gepast om deze mee te brengen naar de consultatie.

Vervolgens gaat de osteopaat op zoek naar de oorzaak van uw klacht. Dit wordt gedaan door het lichaam in totaliteit te onderzoeken. De osteopaat zal zijn bevindingen met u bespreken. Er wordt eveneens duidelijk uitgelegd wat uw klacht net is en hoe we dit gaan aanpakken.

Daaropvolgend zal de osteopaat u behandelen. De behandeling bestaat uit veilige en efficiënte manuele technieken met als doel de bewegingsbeperkingen op te lossen. Zo wordt de doorbloeding verbeterd. Een betere circulatie zorgt voor een betere weerstand wat eveneens zorgt voor een positief herstel van het weefsel. De osteopaat werkt uitsluitend met de handen.

Tot slot geeft de osteopaat richtlijnen of advies mee naar de toekomst toe. Dit zijn vaak richtlijnen over houding, voeding of leefgewoonten. Opdat er niet enkel op korte -, maar zeker ook op lange termijn gewerkt wordt.

Iedere consultatie opnieuw zal Kevin deskundig deze vier stappen met u overlopen. Hij neemt 45 minuten de tijd om dieper te graven dan het oppervlak. Deze behandelduur is optimaal om veilig, efficiënt en met resultaat te behandelen.

Als osteopaat werk ik graag samen met uw huisarts / specialist. Graag schrijf ik een terugkoppeling naar uw huisarts / specialist. Graag hou ik hun op de hoogte inzake de evolutie van uw klacht.

Indicaties

Een osteopaat staat voornamelijk gekend bij patiënten met hoofd, nek-, schouder- en lage rug klachten.

Wist u dat uw osteopaat u ook kan helpen bij volgende indicaties?

Volwassenen

 • Hoofdpijn: Spanningshoofdpijn – Migraine
 • Nek: Pijn – Stijve nek – Trapeziussyndroom – Blokkade – Torticollis – Hernia – Whiplash
 • Schouders: Trapeziussyndroom – Frozen Shoulder – Rotator Cuff problematiek – Uitstraling armen – Tintelingen vingers
 • Elleboog: Tenniselleboog – Golferselleboog
 • Handen: Carpale Tunnel – Tintelingen
 • Rug: Pijn – Stijfheid – Blokkade – Lumbago – Hernia – Uitstraling benen
 • Bekken: Pijn – Stijfheid
 • Spijsverteringsproblemen: Reflux – Maagklachten – Opgeblazen gevoel – Prikkelbare Darmsyndroom – Spastisch colon – Obstipatie – Diarree
 • Algemeen: Sinusitis – Tinnitus – Hyperventilatie – Slaapstoornissen – Klachten gewrichten
 • Preventieve behandeling

Zwangere vrouwen

Begeleiding voor én na de zwangerschap om ongemakken ter hoogte van de rug, het bekken en het staartbeen te minimaliseren.
Aanvullend kan de osteopaat een meerwaarde betekenen bij zwangerschapskwalen zoals: hoofdpijn, nekpijn, reflux en kortademigheid.

Sporters

 • Recidiverende klachten
 • Groeipijnen
 • Preventieve behandeling
OsteoConnect team